Webçınarı internet hizmetleri ve seo
Mehmet Emin Tokadi Hz.

Mehmet Emin Tokadi Hz.

İstanbul üç büyük velilerinin biri olduğu ifade edilmektedir. Hatta bir defa Kâbe’de Rukn-i Yemânî'de yaslanmış halde iken, bir kere Mısır'da ve bir kere de İstanbul'da Fatih Camii civarında Hızır Aleyhisselam ile görüşmüştür.

1664 senesinde Tokat'ta dünyaya gelen Mehmed Emin Tokadi, ilim tahsiline memleketinde başlar. 1698'de İstanbul'a geldiğinde 34 yaşındadır. Burada Şeyhülislam Mirzazade Muhammed Efendi'den uzun müddet ders alır. Ayrıca Yedikuleli Hattat Abdullah Efendi'den de hat sanatını öğrenir. Hayatında dönüm noktası sayılabilecek zatla Mekke'de karşılaşır: Ahmed Yekdest Cüryanî Hazretleri. Mübarek beldede hocasından ilm-i tasavvufu öğrenir ve talebe yetiştirecek seviyeye gelince İstanbul'a avdet eder. Ömrünün ikinci Hicaz seferi diye adlandırılan evresinde Ahmed Nahlî'den hadis ilmini öğrenir. Tokadî Hazretleri Eyüp Sultan'ın türbedarlığını da yapar; ancak bir rivayete göre insanların hallerini beğenmediğinden bu vazifeden ayrılır. I. Mahmud'un İran seferini kazanmasında onun duasının mühim olduğu bildirilir. Türkçe, Arapça, Farsça eserler verir. Bu büyük zat, 1745 senesinde Hakk'ın rahmetine kavuşur. Vasiyeti üzerine İstanbul'a ilk kaldığı yer olan Pirî Mehmed Paşa medresinin avlusuna defnedilir. 81 senelik hayatını irşad ve tebliğ ile geçiren Tokadî Hazretleri'nin, "Nasibi olanlar kabrimi ziyaret etsin" dediği rivayet edilir. Biz de onun duasına iştirak ederek huzurdan ayrılalım: "Ömürlerinde bir kez bizi ziyaret eden imanlarını kurtarmadıkça vefat etmesin!" İstanbul’un üç büyük evliyasındandır. İsmi Mehmed Emin bin Hasan bin Ömer Nakkaş Tokadi, lakabı Cemaleddin, künyesi Ebü"l-Emane ve Ebu Mansur"dur. Aziz Mahmud Ermevi dervişlerinden bir zatın oğludur. 1664 (H.1075) tarihinde Tokat"ta doğdu. 1745 (H.1158) tarihinde İstanbul"da vefat etti. Kabr-i şerifi, Unkapanı"na inen cadde ile Zeyrek Yokuşunun kesiştiği tepe üzerinde, Soğukkuyu Piri Paşa Medresesi kabristanındadır. Kendisini vesile ederek, kabri başında yapılan dua müstecabdır, makbuldür. Tanıyıp sevenler kabrini ziyaret ederek feyz almakta, muradlarına kavuşmaktadırlar.

Koordinat
Paylaş:

Yorumlar (0)

Yorum Bırak

Manevi Büyüklerimiz yerleri

Yorumlar