Webçınarı internet hizmetleri ve seo
Kağıthane Sadabat Camii

Kağıthane Sadabat Camii

Osmanlının en güzel miraslarından birisi olan Kağıthane Sadabat Cami yada Çağlan cami tarihi dokusu ve manevi havasıyla cami sakinlerinin gönlüne girmeyi başarmıştır.  Sadabat Cami 1722 yılında Sadabat sarayı ile birlikte inşaa edilmiştir. Bu ulu çınar tarihsel bir çok olaya tanıklık etmiştir.

     3. Ahmet’in ibadete açtığı Sadabad Camii, 1722 yılında Lale Devri’nde, Sadabad Sarayı’yla beraber inşa edilmiştir. Cami, Sultan 3. Selim ve 2. Mahmut tarafından yaptırılan tamirlerle neredeyse yeni baştan yaptırılmıştır. Kâğıthane Camii olarak da bilinir.

     İstanbul’da 1939’da yaşanan depremde, minare alemi düşerek kubbeyi delmiştir. Sonraki yıllarda ise cami adeta yağmalanmış; kapı ve pencereleri ile kandilleri, kristal avizesi sökülüp alınmıştır.


Ana hatlarıyla simetrik bir plana sahip olan caminin kütlesi, harim, bunun kuzeyinde yer alan hünkar mahfili ve konut bölümleri ile batı cephesindeki minareden oluşmaktadır. Camiinin kapısının üstünde Sultan Abdülaziz’in 1863 tarihli tuğrası bulunur. Tuğranın altında Ser Kenan Abdülfettah Efendi’ nin hattı ile şair Kamil’in on mısralık tarih manzumesi mevcuttur. Dönemin batı etkili mimari üslubu ile yapılan cami, çift sıra pencereli, muntazam kesme taştan duvarlar üzerinde yükselir. Kare planlı harimin üzerinde ahşap bir kubbe bulunmaktadır. Üstü kurşun kaplı kubbenin, içi çiçek desenleri tezyin edilmiştir. Harim dışındaki bölümler ise kırma çatı ile örtülmüştür. Caminin mihrabındaki ve duvarlarındaki süslemelerden günümüzde sadece mihraptakiler kalmıştır.

Koordinat
Paylaş:

Yorumlar (0)

Yorum Bırak

Yorumlar