Webçınarı internet hizmetleri ve seo
Hz. Yuşa Peygamber

Hz. Yuşa Peygamber

Hz Yuşa Aleyhisselamın mezarı şeriflerinin Beykoz ilçesi Anadolu Kavağı bölgesinde olduğu rivayet edilmektedir.Yuşa (a.s.) , İsrailoğullarından olup ,Musa (a.s.)’a yardımcı olmuş ve Musa(a.s.)’ın vefatından sonra İsrailoğullarına Peygamberlik ve önderlik yapmıştır. İsrailoğullarını Tih çölünden geçirdikten sonra Eriha bölgesini 6 ay kuşattıp feth etmiş. Böylece çöllerde göçebe gibi yaşayan israiloğullarını göçebelikten kurtarıp , Arzı Kenan’a yerleştirdi. Hz. Musa(a.s.)’ın kabrini de bu bölgeye getirmiştir. Yine Şam ve bölgesindeki krallarla da çarpışıp onları yenilgiye uğrattı. ele geçirdiği Şam ülkesine Valiler tayin etti. Yuşa (a.s.) , Musa(a.s.)’dan sonra İsrailoğullarını Tevrat hükümlerine göre yirmi dokuz veya yirmi yedi yıl idare etti ve bir rivayete göre 120 bir rivayete görede 126 yaşında vefat etti.

Yuşa Tepesi, İstanbulBeykoz’da Anadolu Kavağı semtindedir. Tepe denizden 201 m yüksekliktedir. Tepe, Çamlıca Tepesi’nden sonra İstanbul’un ikinci en yüksek tepesidir Yuşa Tepesi tarihin ilk dönemlerinden itibaren kutsal bir yer olarak kabul edilmiş ve çeşitli uygarlıklar kendi dinlerinin mabet ve tapınaklarını inşa etmişlerdir.Depremde bu yapıların çoğu yıkılmıştır. Osmanlı döneminde bu tepeye, Sadrazam 28. Çelebizade Mehmet Sait Paşa tarafından 1755 tarihinde bir mescit yaptırılmıştır. Rivayetlere göre Tepede Yuşa Peygamber’e ait olduğu düşünülen mezarın etrafına kagir bir duvar çektirmiş ve türbenin bakımını yapmak için görevliler tayin ettirmiştir. Tarih boyunca ziyaretçileriyle bütünleşen ve hep insanların ilgi odağı olmayı sürdüren bu tepede, III. Selim döneminde izdihamdan dolayı ‘fitneye mahal olmasın’ düşüncesiyle mevlid okunması yasaklanmıştır.Yuşa Camii bir yangın geçirmiş ve Sultan Abdülaziz döneminde, 1863 yılında aslına uygun olarak yenilenmiştir. Dahiliye Nezaretinin 1885-86 tarihli istatistik cetvelinde “Yüşa Aleyhisselam Dergahı” olarak bilinen bu alana “Yuşa Tepesi” adı verilmiştir.

Koordinat
Paylaş:

Yorumlar (0)

Yorum Bırak

Manevi Büyüklerimiz yerleri

Yorumlar