Webçınarı internet hizmetleri ve seo
Haseki Camii

Haseki Camii

İstanbul Fatih ilçesi Haseki semtinde, Hasekiden Cerrahpaşaya giderken Avratpazarı olarak ithaf edilen konumda yer almaktadır. Kanunu Sultan Süleyman Han'ın eşi Haseki Hürrem Sultan tarafından 1538  yılında bizzat Mimar Sinan tarafından yaptırlan cami, yöre sakinlerinin uğrak yeri haline gelmiştir. 

Hürrem sultan çok hayırsever bir sultandır ve Anadolu’da birçok yapı inşa ettirmiştir. Kutsal topraklara da yardımları olduğu bilinir. Kudüs’te yaptırdığı imarethane bugün hala hizmet vermektedir. Ayrıca Mescid-i Aksa’nın kandillerine yağ temin ettirmek için bir vakıf kurduğu da bilinir.Sinan'ın özgün tek kubbeli camii 1538'de yapılmış, 1603-17'de Hasan Bey tarafından ikinci bir kubbe yapılmış, üç kemerli revak eklenmiştir. İki kubbe arasında yeni bir mihrap yapılmıştır. Depremde hasar görmüş ve tamir edilmiştir. Son cemaat yeri özgün kubbe tarafındadır.

Haseki Külliyesi ise döneminin en güzel yapı örneklerinden biridir. Cami diğer birimlere oranla daha sadedir. Vakfiyesinde “Sıbyan mektebinde Müslüman çocuklar burada ders almalıdır.” yazılı olduğu için günümüzde cami bünyesinde çocuklara ders verilmektedir. Cami Fatih ilçesinde Haseki ile Cerrahpaşa arasında Avrat Pazarı olarak anılan bölgede bulunur. Bölgenin Avrat Pazarı olarak adlandırılmasının sebebi pazarda alıcıların ve satıcılarının kadın olmasıdır. Osmanlı’da özellikle 19. Yüzyılın sonlarına doğru rağbette olan avrat pazarları ev kadınlarının haftalık ihtiyaçlarını karşıladıkları pazarlardı. Bölgeye külliye bünyesinde medrese, hamam, imarethane, darüşşifa inşa edilerek halkın ihtiyaçları karşılanmıştır. Külliye Mimar Sinan’ın 1538 yılında “Ser-mîmârân-ı Hâssa” yani hassa mimarlarının reisi mevkine yükselişinden sonra büyük çapta inşa ettiği ilk külliyedir.

Koordinat
Paylaş:

Yorumlar (0)

Yorum Bırak

Yorumlar