Webçınarı internet hizmetleri ve seo
Ebu Derda Hz.

Ebu Derda Hz.

Eyup Sultan yolundaki bu mübarek ziyaretgah Ebu Derdağ Hazretleri olarak bilinmektedir. Ebu Derda Hz. sahabeyi kiramdan olup uzun yıllara islama hizmet etmiş gönül sultanlarından birisidir. Bütün ömrünü takvâ içinde geçiren Ebû'd-Derdâ'nın güzel yüzlü, esmer, sakalını boyayan, başına takke geçirip üzerine sarık saran bir zat olduğu zikredilmiştir. Ebû'd-Derdâ fıkıh ve hadis ilimlerinde ileri gelenlerden idi. Rasûlullah'tan bütün öğrendiklerini, bütün duyduklarını, anladıklarını Müslümanlara öğretmeye çalışmıştır. Kur'ân-ı Kerîm'i ezberlemiş ve mescidde her gün Kur'ân dersi vermiştir. Şam'da yüzlerce hâfız yetiştirmiştir. Zevcesi Ümmü'd-Derdâ es-Suğrâ, Kur'ân kırâatinde sözü geçen tâbiîndendir.

Türbenin içinde iki kabir vardır. şahidelerinde yazı yoktur. Biri makam diğeri ise türbedara ait imiş. Hz Dürdânın, Üsküdar'da, Karacaahmmet Türbesi'nin sol gerisindeki açık türbe önünde bir makamı daha vardır. Ayrıca, Konya Ereğlisi'nde de bir makamı vardır.

Merhum i.H. Konyalı, Ebû'd-Derdâ hakkında şu bilgiyi vermiştir: Adı Üveymur'dur. Babasınınki Mâlik, dedesininki Kıys, büyük dedesininki Ümeyye'dir. Kadı, hâkim ve iyi at binicilerinden idi. islâmiyet çıktıktan sonra kendisi şecaatiyle ve kiyasetiyle meşhur olmuştur. Hz. Peygamber'in bir hadisinde: "Üveymur ümmetinin hâkimidir, ve Üveymur ne güzel ata binicidir" şekilleriyle övülmüştür.

Hz. Muaviye, Hattaboğlu Hz. Ömer'in emriyle onu şam'a kadı olarak göndermişti. O şam'da müslümanların ilk kadısıdır. ibn-i Cezeri onun için "Hikmet sahibi bilginlerdendir, demiştir. Kur'an-ı Kerimi hafızasında doğru olarak toplayanlardandır. Hadisciler kendisinden 179 hadis rivayet etmişlerdir. Hicretin 32 (652)nci yılında şam'da vefat etmiştir.

Koordinat
Paylaş:

Yorumlar (0)

Yorum Bırak

Ziyaretler yerleri

Yorumlar