Webçınarı internet hizmetleri ve seo
Ebû Şeybe el-Hudrî  Hz.

Ebû Şeybe el-Hudrî Hz.

İstanbul’un manevî sultanlarından Ebû Şeybe el-Hudrî (r.a.) Hazretleri sahâbe-i kirâmdandır.Peygamber Efendimizin (s.a.v.) süt annesi Hazret-i Hâlime’den olan süt kardeşi olduğu rivayet ediliyor. Sefer sırasında 85-90 yaşlarında olduğu ve fetih Hadîs-i Şerîfi’ne mazhar olabilmek için İstanbul’un fethi seferine katılmış sahâbelerden olduğu söyleniyor. Ayvansaray tarafından hücum eden kolda bulunmuş ve o hücumda şehit olmuştur. Günümüzde türbesi Fatih-Ayvansaray’da, Toklu Dede Sokağı’nın bitimindeki surlar arasında bulunan Toklu İbrahim Dede Haziresi içinde yer alıyor. Öte yandan Osmanlı kaynaklarında “Toklu Dede Haziresi” olarak bilinen mezarlıkta İstanbul’un fethine gelen bini aşkın sahâbenin defnedildiği kayıtlıdır.

İbn Haceri Askalani şunları demektedir: ”- Ebu Şeybe El-hudri (r.a.) sahabedendi. hazreti Muaviye devrinde İslam orduları ile İstanbul'un fethine katılmış ve sura yakın bir yerde kendisini tanıtarak Sahabilerden Ebu Şeybe olduğunu söylemiş , bir hadis-i şerif rivayet etmiştir : ”Her kim ihlas ile La ilahe İllallah derse cennete girer.Siz kendinize güvenmeyin çalışın.”

Adres: Defterdar Mahallesi, Hacı Hüsrev Park İçi Yolu No:10, 34050 Eyüp/İstanbul

Koordinat
Paylaş:

Yorumlar (0)

Yorum Bırak

Manevi Büyüklerimiz yerleri

Yorumlar