Webçınarı internet hizmetleri ve seo
Aziz Mahmut Huda'i Hazretleri

Aziz Mahmut Huda'i Hazretleri

                                      AZİZ MAHMUD HÜDAYİ HAZRETLERİ

     Osmanlı devri İstanbul velîlerinin büyüklerindendir. Asıl adı Mahmûd'dur. "Hüdâyî" ismi ve "Azîz" sıfatı kendisine sonradan verilmiştir. Cüneyd-i Bağdâdî Hazretleri'nin neslinden olup, "seyyid"dir. Bunu ilâhîlerinin birinde: Ceddim ü pîrim sultan Sensin yâ Resûlallâh diyerek kendisi de ifâde eder.

                         AZİZ MAHMUD HÜDÂYİ HAZRETLERİNİN DUÂSI

   “Yâ Rabbî! Kıyâmete kadar bizim yolumuzda bulunanlar, bizi sevenler ve ömründe bir kere türbemize gelip rûhumuza Fâtiha okuyanlar bizimdir… Bize mensub olanlar, denizde boğulmasınlar; âhir ömürlerinde fakirlik görmesinler; îmanlarını kurtarmadıkça ölmesinler; öleceklerini bilsinler ve haber versinler ve de ölümleri denizde boğularak olmasın!..” 

Üsküdar: Aziz Mahmud Hüdayi Mah. Aziz Mahmud Efendi Sk. Cami İçi No:1 Posta Kodu: 34672 Üsküdar-İSTANBUL

Tel: 0216 341 05 97

Faks: 0 216 341 24 31

Koordinat
Paylaş:

Yorumlar (0)

Yorum Bırak

Ziyaretler yerleri

Yorumlar