Webçınarı internet hizmetleri ve seo
Arpacı Hayrettin Cami

Arpacı Hayrettin Cami

Eyüp ilçesi Ayvansaray durağından Eyüp sultan güzergahına giderken ahşap yapılı bu güzel cami karşımıza çıkmaktadır. Yol boyu karşımıza çıkan bu manevi değerler sizleri farklı iklimlere götürmektedir. Edhem hazretleri türbesinin tam çaprazından bulunan bu şirin cami uzun yıllardır bölge halkının ibadethane görevini üstlenmiştir. Hayreddin Ağa'nın İstanbul’un fethinde bulunduğu ve ordunun arpasını temin ettiği söylenmektedir. Fakat Fatih Devri Mimarisi adlı kıymetli eserde kayıtlı değildir. Mescidin yanında ve Arpacı Hayreddin sokağında hacet penceresi olan bir kabir vardır.

Tavanı alçak olan mescidin sahnı poligonaldir. Mabet ve minaresi tamamen ahşaptan yapılmıştır. Minaresi, iki yolun birleştiği köşede olup asmadır. Kapalı bir şerefeden ve saçaklı bir külahtan ibarettir. Silahi Bey Camii şerefesi ile Semiz Ali Paşa Camii şerefesinin bir benzeridir. Kitabesi yoktur.

Mabet, 1986 tarihinde tamamen yenilenmiştir. Bundan evvel 1319 (1901) tarihinde onarım görmüştür.

Koordinat
Paylaş:

Yorumlar (0)

Yorum Bırak

Yorumlar